3 Belangrijke criteria

Als je meedoet aan Vlog Over De Bouw zijn we zeer benieuwd naar je inzending die uiteraard aan regels van goede smaak en wetgeving moet voldoen. De VlogRaad bepaalt wie de winnaar wordt en hun oordeel is bindend! Daarvoor hanteren zij 3 belangrijke criteria:
1   PR-waarde (bereik)
2   Creativiteit
3   Inhoud

1   PR-waarde
Het bereik van jouw vlog / inzending is erg belangrijk. Zorg voor zo veel mogelijk views, (re)tweets, likes, shares etc. Met een hoge PR-waarde is de kans veel groter dat jij de VlogDeal scoort! Wij gebruiken een onafhankelijke online tool om dat bereik te meten. Daarmee kunnen we ook het sentiment meten. Hoe reageert men op jouw vlog? Wat vindt men er van? Het geheel van bereik en reacties maakt samen de PR-waarde van jouw vlog.

2   Creativiteit
We hechten ook erg aan creativiteit. Onderscheid je. Doe iets opvallends of afwijkend. Probeer de doelgroep te triggeren op jouw eigen unieke manier. De bouw zit vol opvallende innovaties en onverwachte kanten. Een creatieve vlog met minder bereik kan zeker ook winnen!!!

3   Inhoud
Dan is de inhoud uiteraard ook bepalend. Is jouw vlog relevant of inhoudelijk correct? Niet dat dat het belangrijkste criterium is maar het speelt wel mee. We willen voorkomen dat er onwaarheden worden gecommuniceerd.

Vlog mee